пионери на новата медия
 

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И АГЕНЦИИ


   

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И АГЕНЦИИ

технологии: AJAX, CSS, HTML5, Javascript, MySQL, PHP, Responsive design
клиент: Сдружение Туризъмвиж сайта: stourism.bg