пионери на новата медия
 

Редизайн, преструктуруане и оптимизиране на съществуващи уеб сайтове